Information rörande parkett och kommande åtgärder

JM AB hade vecka 24, tisdag 13/6, ett informationsmöte med representant från styrelsen i brf Pegasus. Syftet med mötet var att ge information om vad som kommer ske härnäst när det gäller anmälningar och besiktningsanmärkningar som finns registrerade om knarr i parkett. JM har tillsammans med leverantör av parkett utrett vad som är uppkomst av knarr och vilken åtgärd som är bäst utifrån material och framför allt för varje respektive boende som upplever detta knarr. När det gäller knarr så är det ett friktionsljud som uppstår när ekens ytor i toppskiktet rör sig mot varandra och i de fallen kommer man applicera en vaxlösning som gör att knarrljudet upphör. Det leverantör av parkettgolv och JM AB kommit fram till i utredning och erfarenhet från de olika fallen är att byta golv eller limma brädor inte gör att knarr inte återkommer då det inte föreligger ett produktfel att parketten knarrar. Om det skulle föreligga annan avvikelse vid kontroll som kräver åtgärd kommer man informera boende vidare om vilken åtgärd som kommer ske och när i tid. Tidpunkt för åtgärd kommer ske från oktober fram till april. Det är den tiden parketten har krympt klart och det är lättast att få ner vax mellan brädorna för att få fullgod applicering.

Steg 1, Avisering: De som har kvar anmärkning från besiktning kommer att bli kontaktade av entreprenör som i sin tur kommer att kontrollera samtliga ytor och utifrån vad man ser och upptäcker utföra åtgärd.

Steg 2, Åtgärd: Entreprenör besöker lägenhet och går igenom ytor och applicerar vax där knarr finns. Bra om någon representant för lägenhet har möjlighet att närvara för att ta del av vilken åtgärd som kommer utföras samt vad som sker vidare. Beroende på tillträde sker detta tidigast från oktober månad 2023.

Steg 3: Besiktning: När samtliga lägenheter har haft besök och åtgärder utförts i de som haft avvikelse, kommer JM låta utföra en besiktning med besiktningsman för att på så sätt avsluta de öppna besiktningsanmärkningar som finns kvar.

Entreprenör som kommer avisera och utföra åtgärder är Olle Lind golv AB.


Hälsningar

Styrelsen

BRF Pegasus