Överlåtelser

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Pegasus
c/o JM AB
169 82 Stockholm

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare MBF på: info@mbf.se, 021-40 33 00.