Information gällande avfall och återvinning

I miljörummet, Grindtorps Skolgränd 46, har du som boende i Brf Pegasus möjlighet att sortera ditt avfall/sopor för återvinning.

Vi måste hjälpas åt att sortera vårt avfall på rätt ställe, och på rätt sätt så att kostnaderna hålls nere och vi slipper extra avgifter.

Glas, Metall, Tidningar, Wellpapp samt Plast ska sorteras och slängas i rätt behållare. Allt övrigt avfall är du själv ansvarig för att lämna på närmaste återvinningscentral, tex Hagbytippen.

Det är alltså inte tillåtet att lämna annat avfall/ sopor i rummet som tex elektronik, kläder och porslin m m i miljörummet.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Brf Pegasus